Visi & Misi

VISI
MEMBANGUN KEKUATAN TAMADDUN ISLAM DI MALAYSIA
BERASASKAN KEADILAN BERSAMA

MISI
Menjadikan Akademi Ikatan Muslimin sebagai pusat pendidikan yang disegani dalam
mendidik dan membimbing pelbagai lapisan masyarakat hingga lahirnya
masyarakat yang berperanan sebagai khalifah Allah di bumi ini.

 MOTO

MEMBINA GENERASI HARAPAN

 

OBJEKTIF

  1. Membina , mendidik dan membimbing setiap lapisan mesyarakat untuk mencapai matlamat melahirkan masyrakat beriman dan cemerlang
  2. Melahirkan setiap lapisan masyarakat mempunyai  berpengetahuan luas dalam bidang agama yang dicintai
  3. Membekalkan sumber modal insan yang berketrampilan kepada bangsa dan Negara bagi memacu wawasan 2020.
  4. Memantapkan jatidiri masyarakat  bagi menghadapi cabaran globalisasi
  5. Melahirkan pelapis pemimpin masyarakat yang mempunyai ciri-ciri Islam yang sejati.
  6. Meningkatkan kefahaman Islam dan menghayati nilai-nilai murni di kalangan pelajar.