Pengenalan SMI Aman

Pengenalan SMI Aman

LATAR BELAKANG
Sekolah Menengah Islam Aman adalah sebuah institusi pendidikan yang berasaskan Tarbiah Islamiah yang tersusun dan terancang dalam pembinaan individu Muslim yang mampu mempraktikkan Islam dengan sempurna dan menyeluruh. Ini terbukti dengan kejayaan pelajar-pelajar SMI Aman sebelum ini.

Mulai tahun 2010 dan seterusnya, Sekolah Menengah Islam Aman akan memantapkan lagi pendidikan berasaskan Tarbiah Islamiah dengan memulakan aliran Tahfiz. Kaedah menghafaz Al – Quran yang akan dilaksanakan di SMI Aman adalah berdasarkan “Kaedah Mekah” yang akan dikendlikan oleh guru yang memang telah berjaya menghafaz Al – Quran melalui kaedah tersebut.

Dengan mengguna pakai kaedah ini Sekolah Menengah Islam Aman akan menjadi sekolah pertama yang menggunakan kaedah ini di Kelantan Darul Naim. Pengambilan pelajar untuk tahun ini dihadkan kepada 60 orang sahaja yang berkelayakan dan melepasi ujian penilaian.

VISI

Menjadi sebuah institusi pendidikan terunggul di Kelantan menjelang 2016

MISI

Menyediakan sistem pendidikan Islam untuk melahirkan generasi yang berilmu, beriman, beramal soleh, berakhlak mulia, berketerampilan dan menyumbang kepada pembinaan negara

MATLAMAT
1. Mengemukakan kesinambungan proses pendidikan Islam yang telah dilalui oleh murid-murid di Sekolah Rendah Islam Aman.

2. Mendidik pelajar dengan aqidah Islam yang sahih berteraskan Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w.

3. Membina akhlak dan adab yang mulia dalam diri pelajar-pelajar.

4. Membina individu muslim dan muslimat yang soleh dan solehah yang mampu memimpin masyarakat untuk kehidupan dunia dan akhirat.

5. Menyepadukan pelajaran KBSM dengan pelajaran Diniah untuk mewujudkan asas ketunggalan ilmu.

6. Melahirkan ulama’, umara’, azkiah dan aghnia’ yang beriltizam dengan Isla