Anda berada di halaman: Utama Panduan Melihat Keputusan Pelajar

Panduan Melihat Keputusan Ujian Bulanan/Peperiksaan Pelajar

E-mail Cetak PDF

PENGENALAN


Alhamdulillah mulai 18 Mei 2010 ibu bapa SRI Aman akan dapat melihat keputusan serta analisa perbandingan Ujian Bulanan & Peperiksaan anak mereka melalui Internet. Untuk ibu bapa SMI Aman kami dalam proses melengkapkan data.

 

1.    Mengakses E – WARIS (Parent Online)

Ø  Sila layari laman web Pusat Pendidikan Aman melalui alamat url:

http://www.aman.edu.my

 

Ø  Pilih menu “E – WARIS” pada ruangan menu utama dan klik “E – Waris (Parent Online”

 

Ø  Paparan utama E – WARIS akan dipaparkan seperti berikut


Ø  Klik “MASUK/LOGIN”

 

 

Ø  Antaramuka seperti di bawah akan dipaparkan. Pilih Sekolah Rendah Islam Aman dan Masukkan Kad Pengenalan Bapa. Sekiranya tidak mencapai sistem, cuba masukkan Kad Pengenalan Ibu ataupun Kad Pengenalan Penjaga.

 

 

Ø  Paparan seperti berikut akan dipaparkan

 

 

2.    Membuat Pilihan Pelajar

Ø  Klik Pilih Pelajar

 

 

Ø  Pilih Pelajar Yang Mahu Dilihat

 

 

3.    Melihat LAPORAN AKADEMIK

Ø  Klik “LAPORAN AKADEMIK” pada menu utama E – WARIS

 

 

Ø  Pilih sesi dan ujian

 

 

Ø  Antaramuka keputusan pelajar akan dipaparkan


Ø  Klik Analisys dan paparan analisis keputusan akan dipaparkan.

 

 

 

 

Peringatan:

E – WARIS masih di dalam pembangunan. Hanya menu LAPORAN AKADEMIK sahaja yang berfungsi.

  • Borang Permohonan
  •